Yeşil Gayrimenkul'den maddi duran varlık satışı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, maddi duran varlık satışı bildirimi yaptı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, maddi duran varlık satışı bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''İnnovia 1 projesinde kayıtlı İstanbul'un Esenyurt ilçesi 2949 ada, 7 parseldeki 4 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul'un Esenyurt ilçesi 2947 ada, 54 parseldeki 2 adet, İnnovia 3 projesine kayıtlı İstanbul'un Esenyurt ilçesi 2945 ada, 35 parseldeki 11 adet bağımsız bölümün (toplamda 2.090 metrekare 17 adet bağımsız bölüm), Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş'ye KDV hariç 7.005.000 TL bedelle satımına ve satış tutarının tamamı ile şirketin banka kredilerinin ödenmesine, söz konusu satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre, tebliğin 6. maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,31, tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 2,30, devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 26,65 olup, yapılacak işlemin tebliğin 6/2 maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına oy birliği ile karar verildi.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma