Resmi Gazete başlıkları

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

–– Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/18560 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020/59 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber Ajansı

1.7b
Okunma