Alarko Holding'te, nakit kar payı ödeme tarihi

Alarko Holding A.Ş'de, nakit kar payı ödeme tarihi belirlendi.

Alarko Holding A.Ş'de, nakit kar payı ödeme tarihi belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526 TL dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262 TL vergi karşılığı, 70.913.319 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550 TL net dağıtılabilir dönem karına 5.602 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152 TL'nin yüzde 8,97'sine tekabül eden 34.365.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, kar payı dağıtımına 23.10.2020 tarihinde başlanmasına oy çokluğu ile karar verildi.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma