A1 Capital, Alarko Holding 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Şirket’in yayımladığı yılın üçüncü çeyrek finansallarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kıyasladığımızda, satışlar %22,2 düşüş ile 320,8 milyon TL

Şirket’in yayımladığı yılın üçüncü çeyrek finansallarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kıyasladığımızda, satışlar %22,2 düşüş ile 320,8 milyon TL ve satışların maliyeti ise % 32.3 azalış ile 224.7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Özellikle, toplam satışlar grubunu incelediğimizde, yurtdışı satışlarda kısmi toparlanmaların yaşandığı görülürken, yurtiçi satışlarda yaklaşık %25,3 azalış söz konusu. Maliyetlerde yaşanan azalışın olumlu etkisi ile brüt kar %18.7 artış ile 96 milyon TL olarak kaydedildi.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler grubunda yaşanan azalışın faaliyet karını baskılaması ile birlikte esas faaliyet karı ilgili dönemde 34,8 milyon TL‘ye geriledi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından gruplarında yaşanan iyileşmenin pozitif katkısı ile finansman geliri 258,7 milyon TL’ye yükseldi.

Finansman giderleri grubunda yaşanan kısmi iyileşme ile birlikte sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 255 milyon TL oldu. Ertelenmiş vergi gelirinin olumlu yansıması ile birlikte ana ortaklık payları dönem net karı 252,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İlgili dönemde, FAVÖK % 62,1 artış ile 73 milyon TL ve FAVÖK marjı ise 11,9 puan artış ile %22,8 düzeyine yükseldi.

Şirket’in yayımladığı yılın dokuz aylık finansallarını bir önceki yılın eş dönemine göre karşılaştırdığımızda, satışlar %32,2 artış ile 1,104 milyar TL oldu. Brüt kar %98,3 yükseliş ile 294 milyon TL olarak gerçekleşti.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler grubunda yaşanan azalış ile birlikte esas faaliyet karı % 32,8 azalış ile 268 milyon TL olarak kaydedildi. Finansman giderlerinde yaşanan kısmi iyileşme sonrasında ana ortaklık payları dönem net karı 338,6 milyon TL olarak gerçekleşti. İlgili dönemde FAVÖK, %167,4 artış ile 228 milyon TL ve FAVÖK marjı 10,5 puan artış ile %20,7 düzeyine yükseldi.

Değerlendirme;

Ciro ve net kar rakamlarına elektrik dağıtım grubunun pozitif katkısı görülürken, FAVÖK tarafında ise turizm ve elektrik üretim kalemlerinin desteği izleniyor.

Özellikle, elektrik üretim fiyatlamalarında ve tarifelerde yaşanan artışlar enerji kategorisinde büyümeyi destekledi. Cenal Karabiga termik santrali, 3Ç 2019’da kuvvetli performansını devam ettirirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimini %2 artırdı.

FAVÖK tarafında Elektrik dağıtım&perakende iş kolunun ve Taahhüt iş kolunun sınırlı katkıda bulunması iki dönem arasında azalışta ana etken olmuştur. Holding bazında net nakit 96 milyon TL olurken, kombine net borç 3Ç 2019’da 4,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, TL’nin dolara karşı performansı ve kira gelirlerinin büyük çoğunluğunun dolar üzerinden olması şirket finansalları üzerinde etkili olurken, iki dönem arasında farklılık oluşmasına neden olduğu izleniyor.

Şirket pay senedinin güçlü operasyonel performansın olumlu katkısı ile birlikte açıkladığı üçüncü çeyrek finansallarının başarılı olduğunu düşünüyoruz. Şirket pay senedinin yılbaşından bu yana ana endekse göre getiri performansı açısından pozitif ayrıştığı görülüyor.


A1 Capital

416
Okunma